card
Гуравдугаар сарын 01-ний өдрөөс өмнө сонгуулийн хэсгийг байгуулж хэсгийн нутаг дэвсгэрийг зарлана

Гуравдугаар сарын 01-ний өдрөөс өмнө сонгуулийн хэсгийг байгуулж хэсгийн нутаг дэвсгэрийг зарлана

-Иргэний шилжилт хөдөлгөөнийг санал авах өдрөөс 60 хоногийн өмнө зогсоож, санал авах өдрийн дараах өдрөөс сэргээнэ-

Дэлгэрэнгүй
Манай их сургуулиудын хэмжээнд 2800 гаруй судлаач, 25 патентыг эзэмшиж байна

Манай их сургуулиудын хэмжээнд 2800 гаруй судлаач, 25 патентыг эзэмшиж байна

-МОНГОЛ УЛСАД СУДАЛГААНЫ ИХ СУРГУУЛИЙН СУУРЬ ТАВИГДАЖ БАЙНА-

Дэлгэрэнгүй