card
Гуравдугаар сарын 01-ний өдрөөс өмнө сонгуулийн хэсгийг байгуулж хэсгийн нутаг дэвсгэрийг зарлана

Гуравдугаар сарын 01-ний өдрөөс өмнө сонгуулийн хэсгийг байгуулж хэсгийн нутаг дэвсгэрийг зарлана

-Иргэний шилжилт хөдөлгөөнийг санал авах өдрөөс 60 хоногийн өмнө зогсоож, санал авах өдрийн дараах өдрөөс сэргээнэ-

Дэлгэрэнгүй