НЭМҮТ: Хэрэглэсэн амны хаалтаа зөв хаяцгаая

Амны хаалтны гадаргуу дээрх вирус салхинд хийсч бохирдол үүсгэж болно.