НЭМҮТ: Тасалгааны хэмд ил задгай удаан байлгаж болохгүй хүнс

Их хэмжээгээр нөөцөлж болохгүй