НЭМҮТ: COVID-19 цар тахлын үед гэртээ хэрхэн идэвхтэй байх вэ?

COVID-19 цар тахлын үед гэртээ хэрхэн идэвхтэй байх вэ?

  • Цахим сургалтыг ашиглан дасгал хийх
  • Хөгжмийн аянд бүжиглэх
  • Хөдөлгөөнт видео тоглоом тоглох
  • Дээс тоглох
  • Булчингийн хүч, тэнцвэр сайжруулах дасгалууд хийх