Бяцхан үрс эрүүл торниход Эцэг хүний дэмжлэг маш чухал шүү