“Нийгмийн эрүүл мэндийн үндэс” сэдэвт мэргэшүүлэх сургалт болж байна

Нийгмийн эрүүл мэндийн тусламж, үйлчилгээний тухай хуулийн хэрэгжилтийг хангах бэлтгэл ажлын хүрээнд Нийгмийн эрүүл мэндийн үндэсний төв (НЭМҮТ) болон Монголын нийгмийн эрүүл мэндийн мэргэжилтнүүдийн нийгэмлэг (МНЭММН)-ийн хамтарсан “Нийгмийн эрүүл мэндийн үндэс” сэдэвт мэргэшүүлэх 2 долоо хоногийн сургалт танхим болон цахим хэлбэрээр НЭМҮТ-ийн сургалтын танхимд өнөөдөр (2024.03.04) эхэлж байна.

Сургалтад өрх, сум дүүргийн Эрүүл мэндийн төвийн нийгмийн эрүүл мэндийн ажилтан, мэргэжилтнүүд болон НЭМҮТ-ийн холбогдох мэргэжилтнүүд, эрдэм шинжилгээний ажилтнууд зэрэг 30 хүн хамрагдаж байна.

Мэргэшүүлэх сургалтад хамрагдсан ажилтнуудад Сертификат олгох юм.