ТАНИЛЦ: ХАМГААЛАЛТАД АВСАН БАЙРШИЛ

2021 оны дөрөвдүгээр сарын 3-ны 13:00 цагийн байдлаар нийслэлийн хэмжээнд хамгаалалтад авсан дөрвөн байршил байна.