ЭТТ: Хэрэв та 964 ширхэг хувьцаатай бол 86760 төгрөгийн ногдол ашиг авна

ЭТТ