Брокер компани нь таны хувьцааг арилжих, данс нээхэд зуучлах үйлчилгээ үзүүлдэг байгууллага юм. Үнэт цаасны данс нь зөвхөн ногдол ашиг авахад зориулагдаагүй бөгөөд аль ч хувьцаат компанийн хувьцааг авах, зарах, хадгалах үүрэгтэй насан туршид ашиглагдах таны нэр дээр баталгаажих төвлөрсөн данс юм.

"Эрдэнэс-Тавантолгой" ХК-ийн хувьцаа хөрөнгийн бирж дээр арилжаанд гараагүй байгаа тул зарах, худалдан авах, өвлүүлэх, бэлэглэх зэрэг эрхүүд одоогоор хаалттай байна.