НӨАТ-ын буцаан олголтыг улирлаар олгож эхэллээ

НӨАТ-ын буцаан олголтыг анх удаа улирлаар олгож эхэллээ. Иргэд өмнө нь жилд 1 удаа буцаан олголт авдаг байсан бол энэ жилээс эхлэн жилд 4 удаа буюу улирал бүр авдаг болж байна.

НӨАТ-ын хуулийг хэрэгжүүлэхэд бодитой хувь нэмрээ оруулж байгаа цахим төлбөрийн баримтын системд бүртгэлтэй аж ахуйн нэгж, нийт иргэддээ Татварын Ерөнхий газраас талархал илэрхийлжээ.