С.Чинзориг: НДШ-ээс чөлөөлөлтөд 03 сарын 25-ны байдлаар шимтгэлээ төлж байсан иргэд хамрагдана

Хөдөлмөр, нийгмийн хамгааллын сайд С.Чинзориг нийгмийн даатгалын шимтгэлээс чөлөөлөх асуудлаар мэдээлэл өглөө.

Түүний хэлж байгаагаар хувиараа хөдөлмөр эрхлэгчдийг нийгмийн даатгалын шимтгэлийг 6 сарын хугацаанд төр хариуцаж, чөлөөлөхөөр болсон. Үүнд ямар хүмүүс хамрагдах талаар:

03 сарын 25-ны байдлаар Нийгмийн даатгалын шимтгэлээ төлж байсан иргэд хамрагдана.

Мөн Нийгмийн даатгалын тухай хуулиар хувиараа хөдөлмөр эрхлэгчид тогтмол орлого олохгүйн улмаас шимтгэлийг хэрхэн төлөх талаар Нийгмийн даатгалынхаа байгууллагатай гэрээ хийх заалттай. Энэ хуулийн дагуу тухайн харьяа нийгмийн даатгалын байгууллагатайгаа гэрээ хийсэн байх учиртай. Өөрөөр хэлбэл, хувиараа хөдөлмөр эрхлэгч та нийгмийн даатгалынхаа байгууллагатай гэрээ хийж, шимтгэлийг улирлаар төлөх графикаа тогтсон байх шаардлагыг журамд тусгажээ.

Дээрх шалгуурыг хангаж байгаа бол нийгмийн даатгалын шимтгэлээс 6 сарын хугацаанд чөлөөлж, Хөдөлмөрийн хөлсний доод хэмжээ буюу 420.000 төгрөгөөр тооцож, төр төлөх гэнэ. Хуулиар хувиараа нийгмийн даатгалын шимтгэл төлдөг иргэд Хөдөлмөрийн хөлсний доод хэмжээг 10 дахин нэмэгдүүлсэн хэмжээгээр шимтгэл төлөх эрх нь нээлттэй байдаг. Иймээс энэ заалтыг үндэслэн нэмэгдүүлэн төлөх боломжийг иргэдэд олгох гэнэ. Төрөөс 6 сарын хугацаанд нийгмийн даатгалын шимтгэлийг 420.000 төгрөгөөр тооцох бол та нэмэгдүүлэх төлөх хүсэлтэй байгаа бол хүсэлтээ гаргаж, өөрөө мөнгөө төлнө гэсэн үг.

Харин эдийн засгийн нөхцөл байдлын хүнд үед ажлын байраа хадгалж үлдсэн аж ахуйн нэгжийн ажилчдад олгох 200.000 төгрөгийн тухайд тэрбээр “НДШ төлж байгаа хувийн байгууллагын ажилтнуудад 200.000 төгрөгийн дэмжлэг олгохоор хуульд тусгасан. Энэ харилцааг зохицуулсан журмыг мөн Засгийн газрын хуралдаанд оруулж батална.

200.000 төгрөгийг хувийн хэвшилд ажиллаж байгаа, нийгмийн даатгалын шимтгэл төлдөг ажилтнуудад олгоно. Харин хувиараа хөдөлмөр эрхлэгчид ажилгүйдлийн даатгалын шимтгэл төлдөггүй учраас 200.000 төгрөгийн санхүүгийн дэмжлэгт багтахгүй.

Нийтдээ НДШ төлж байгаа 700.000 ажиллагсад бий. Мөн 180.000 хувиараа хөдөлмөр эрхлэгч иргэд бий. Бидний тооцоогоор 600-700.000 ажилтнууд НДШ-ийн чөлөөлөлтөд хамрагдах болов уу гэсэн тооцоо бий. Энэ харилцааг зохицуулсан журам батлагдахаар мэдээлэл илүү тодорхой болно” гэлээ.

Журмыг ирэх долоон хоногийн эхээр Засгийн газарт оруулж, энэ сардаа багтаан батлуулахаар ажиллаж байгаа аж.

Хэрэв 04 сарын нийгмийн даатгалын шимтгэлээ төлчихсөн бол эргүүлэн олгох талаар ч журамд тусгагджээ.

Харин хүүхдийн мөнгөний тухайд одоогийн хүчин төгөлдөр мөрдөгдөж байгаа хуулиар зохицуулагдана. Тодруулбал, энэ сарын 20-25-нд хооронд хүүхдийн мөнгийг 30.000 төгрөгөөр тооцож олгоно. Хүүхдийн мөнгөний 10.000 төгрөгийн нэмэгдэлд 34 тэрбум төгрөг нэмж төсөвлөжээ.

УИХ-ын нэгдсэн чуулганы хуралдаанаар Зсгийн газраас өргөн мэдүүлсэн “Коронавируст халдвар /COVID-19/-ын цар тахлын үед иргэдийн эрүүл мэнд, орлогыг хамгаалах, ажлын байрыг хадгалах, эдийн засгийг идэвхжүүлэх багц арга хэмжээний тухай” тогтоолын төслийг хэлэлцэн баталсан.

Тогтоолын төсөлд хувийн хэвшлийн аж ахуйн нэгж байгууллагуудын ажил олгогчийн болоод ажилтны төлж байгаа нийгмийн даатгалын шимтгэлийг зургаан сарын хугацаатай чөлөөлөх асуудлыг тусгасан. Нийтдээ 45 мянган ажил олгогч, хувийг хэвшилд ажиллаж байгаа 572 мянган хүн энэ хөнгөлөлтөд хамаарахаар тооцсон. Мөн хувиараа хөдөлмөр эрхлэн, сайн дурын даатгалд хамрагддаг 186 мянган иргэн хамрагдана.

Нийгмийн даатгалын шимтгэлийн хөнгөлөлт, чөлөөлөлтөд нийтдээ 800 гаруй мянган иргэнийг хамруулж, энэхүү арга хэмжээнд 800 орчим тэрбум төгрөг зарцуулахаар тооцсон. Монгол Улсын хэмжээнд 1.1 сая хүн хөдөлмөр эрхэлж байгаа бөгөөд тэдний 800 мянгыг энэ хөнгөлөлтөд хамруулснаар нийт ажиллагсдын 75 орчим хувь нь хөнгөлөлт, чөлөөлөлтөд хамрагдахаар байгаа юм. Мөн хүүхдийн мөнгөн тэтгэмжийг гурван сарын хугацаанд 10 мянган төгрөгөөр нэмэгдүүлэхээр тооцсон билээ.

buzznews.mn