Бүтээлч хот хөтөлбөрийн хүрээнд “Creative Design” арга хэмжээг зохион байгуулна

Улаанбаатар хотын 380 жилийн ойн "Бүтээлч ажлын төлөвлөгөө"-нд тусгагдсан "БҮТЭЭЛЧ ХОТ" хөтөлбөрийн хүрээнд CREATIVE DESIGN арга хэмжээг Нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газар болон Нийслэлийн Шинжлэх ухаан, үйлдвэрлэл инновацын газар зохион байгуулах гэж байна.