Оны шилдэг тамирчин, спорт тоглоомын багийг Монголын Спортын Сэтгүүлчдийн Холбооны гишүүн, спортын сэтгүүлчдийн саналаар тодруулдаг уламжлалтай. 2019 он шилдэг тамирчин, баг шалгаруулах санал асуулгад дараах тамирчид, спорт тоглоомын багуудыг нэр дэвшүүлсэн байна.