Монгол Улсын Хөгжлийн банкнаас МЭДЭГДЭЛ гаргалаа

,