Хүүхдийн мөнгийг олгож эхэлжээ

Сар бүрийн 20-ны өдөр хүүхдийн мөнгөн тэтгэмж болох 100,000 төгрөгийг энэ оны зургаадугаар сар хүртэл олгож байгаа. Харин энэ сарын 20-нд амралтын өдөр таарч буй тул өнөөдрөөс иргэдийн данс руу хүүхдийн мөнгийг шилжүүлж эхэлсэн байна.  

Энэ сард мөнгөн тэтгэмжийг 1.2 сая хүүхдэд олгох бөгөөд нийт 120 тэрбум төгрөг зарцуулах аж. Харин эхийн алдар одонгийн мөнгөн тусламж болон ахмад настан, хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэнд олгох хөнгөлөлт тусламжийг 15-наас олгож эхлэх аж.