“Бэрх биш ээлтэй” аяны тугийг Дундговь аймагт аялууллаа

ХБХХЕГ-ын “Бэрх биш ээлтэй” аяны тугийг Дундговь аймгийн Засаг даргын тамгын газрын Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүний эрхийг хангах орон тооны бус салбар зөвлөлд арваннэгдүгээр сарын 12-ны өдрөөс эхлэн 1 сарын хугацаатайгаар өртөөлөн аялууллаа.

Хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийн талаарх ойлголт хандлагыг сайжруулах, хөдөлмөр эрхлэлтийг нэмэгдүүлэх, сэргээн засах үзлэг, оношлогоо, дэд бүтцийн хүртээмжийн үнэлгээ, хууль эрх зүйн ойлголтыг дээшлүүлэх сургалт зохион байгуулсан байна.

Сургалтад хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийн эрхийг хангах чиглэлээр үйл ажиллагаа явуулдаг төрийн бус байгууллагуудын төлөөлөл, хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэд, асран хамгаалагчид, төрийн албан хаагчид зэрэг 80 гаруй иргэн хамрагджээ.
Мөн хөгжлийн бэрхшээлтэй хүний хөгжлийн төвийн барилгын үйл явцтай танилцаж, цаашдын үйл ажиллагааны талаар мэдээлэл солилцсон байна.

э