“БЭРХ БИШ-ЭЭЛТЭЙ” УРИАН ДОР ХӨГЖЛИЙН БЭРХШЭЭЛТЭЙ ХҮНИЙ ХӨГЖЛИЙН ЕРӨНХИЙ ГАЗРЫН НЭРЭМЖИТ ТУГ НАЛАЙХ ДҮҮРЭГТ ИРЛЭЭ

Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүний хөгжлийн ерөнхий газрын Тамгын газрын дарга М.Явуухулан, Хяналт, шилжилгээ, үнэлгээний газрын дарга Л.Батмөнх, Орон нутаг, салбар зөвлөл хариуцсан мэргэжилтэн А.Урангоо нар өнөөдөр Налайх дүүрэгт “БЭРХ БИШ-ЭЭЛТЭЙ" аяны тугийг хүлээлгэн өглөө.

Энэхүү аян нь 6 аймаг /Архангай, Дархан-Уул, Дорнод, Дундговь, Ховд, Хөвсгөл/, 3 дүүргийн /Багануур, Багахангай, Налайх/ хэмжээнд тус бүр 1 сарын хугацаатай өртөөчлөн аялах юм.

Монгол Улсын Засгийн газар хөгжлийн бэрхшээлтэй хүний хөгжлийн тухай НҮБ-ын конвенцод 2008 онд нэгдэн, орж, 2016 онд Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүний эрхийн тухай хууль, Монгол улсын Засгийн газрын 2017 оны 321 дүгээр тогтоолыг тус тус батлан гаргасан. Эдгээр эрх зүйн баримт бичгүүд нь тэдний эрхийг хангах, оролцоог дэмжих, бие даан амьдрах нөхцлийг бүрдүүлэх, хөгжлийн бэрхшээлтэй хүмүүсийн талаар эерэг ойлголт, нийгмийн зөв хандлагыг бий болгоход чиглэсэн бүхий л үйл ажиллагааны талаар тусгасан байдаг.

Өнөөдрийн байдлаар Монгол Улсад хөгжлийн бэрхшээлтэй 108.399 хүн байдаг ба энэ нь нийт хүн амын 3.2 хувийг эзэлдэг бөгөөд Налайх дүүрэгт 1.339 хүн байдаг байна.

Тус аян хөгжлийн бэрхшээлтэй хүний холбогдох хууль тогтоомжийн хэрэгжилтийг хангуулах, хөгжлийн брэхшээлтэй хүний ойлголт хандлагыг дээшлүүлэх, тэдний нийгмийн харилцаанд бүрэн дүүрэн, эрх тэгш оролцох нөхцөл боломжийг нь нэмэгдүүлэхэд нөлөөлөх, ажлын байрыг нэмэгдүүлэх, төрийн байгууллага, салбар хоорондын хамтын ажиллагаа, уялдаа холбоог сайжруулах, Архангай, Дархан-Уул, Дорнод, Дундговь, Ховд, Хөвсгөл аймаг, Багануур, Багахангай, Налайх дүүргийн Засаг даргын Тамгын газраас хийж, хэрэгжүүлж байгаа үйл ажиллагааг олон нийтэд сурталчилан таниулах зориолготой юм.