ТАНИЛЦ: Хүүхдийн мөнгө болон эхийн алдар одон, насны хишгийг олгох хуваарь

2021 оны долдугаар сарын нийгмийн халамжийн тэтгэвэр, тэтгэмж болон хөнгөлөлт тусламжийг өгөх хуваарийг Хөдөлмөр, халамжийн үйлчилгээний ерөнхий газраас танилцууллаа.

2021.07.21-28-ны өдрүүдэд:

  • -Нийгмийн халамжийн тэтгэвэр
  • -Онцгой тохиолдлын тэтгэмж
  • -Насны хишиг
  • -Эхийн алдар одонгийн мөнгөн тусламж
  • -Эх, олон хүүхэдтэй өрх толгойлсон эх, эцэгт олгох тэтгэмж /жирэмсэн эхийн тэтгэмж, цалинтай ээж, ихэр хүүхдийн тэтгэмж/
  • -Асаргааны тэтгэмж, хөнгөлөлт, тусламж
  • Амьжиргааг дэмжих мөнгөн тэтгэмж.

2021.07.20-нд:

  • Хүүхдийн мөнгөн тэтгэмж

-2021.07.21-нд:

  • Хүнсний эрхийн бичгийн үйлчилгээ тус тус олгогдох хуваарьтай байна.

Эх сурвалж: Хөдөлмөр, халамжийн үйлчилгээний ерөнхий газар