Эх, олон хүүхэдтэй өрх толгойлсон эхийн мөнгөн тэтгэмжийг дансанд нь шилжүүлжээ

Эх, олон хүүхэдтэй өрх толгойлсон эхийн мөнгөн тэтгэмжийг өчигдөр буюу 2 дугаар сарын 18-наас олгож эхэлжээ. Нийгмийн халамжийн үйлчилгээний 2 дугаар сарын тэтгэвэр, тэтгэмж, үйлчилгээнүүдийг энэ сарын 8-наас иргэдийн https://ehalamj.mn халамжийн нэгдсэн системд холбосон данс руу шууд олгож эхэлсэн билээ. Харин өчигдөр Эх, олон хүүхэдтэй өрх толгойлсон эхийн мөнгөн тэтгэмжийг олгосон байна.