НЭМҮТ: Тасалгааны хэмд ил задгай удаан байлгаж болохгүй ХҮНС