НЭМҮТ: Ковид-19 халдвараас сэргийлцгээе! Жирэмсэн болон хөхүүл эхэд өгөх зөвлөмж

Ковид-19 халдвараас сэргийлцгээе! Жирэмсэн болон хөхүүл эхэд өгөх зөвлөмж