ЗӨВЛӨГӨӨ:  Урьдчилан сэргийлэх, эрт илрүүлэг үзлэгийн хүрээнд 6-17 насныхан дараах үзлэг, оношилгоонд хамрагдана

Монгол Улсын Загийн газраас хэрэгжүүлж буй Урьдчилан сэргийлэх, эрт илрүүлэг үзлэгийн ХҮҮХДИЙН БАГЦ-2 буюу 6-17 насныхан дараах үзлэг, оношилгоонд хамрагдана. Уг багцын үзлэг, шинжилгээний зардлын төлбөрийг ЭМД-ын сангаас бүрэн хариуцах бөгөөд товлолын дагуу зөвхөн Өрх, сум, тосгоны эрүүл мэндийн төвд хийлгэнэ. 

Сургуулийн насны хүүхэд энэхүү багцад багтсан тусламж, үйлчилгээнд хоёр жилд нэг удаа хамрагдана. Анхан шатны ЭМБ-ууд доор тусламж, үйлчилгээг боловсролын байгууллагын удирдлагуудтай тохиролцсоны дагуу сургуулиудад очиж хэрэгжүүлж болно.

Ингээд эрт илрүүлэгт хамрагдахад анхаарах зүйлсийн ЗӨВЛӨМЖИЙГ хүргэж байна.