ҮСХ: Хүнсний ногооны үнэ 70.5, шатахууны үнэ 62.9 хувиар өссөн байна

,