Эрүүл мэндийн даатгалаар ахмад настанд хөнгөлөлттэй үйлчилгээ үзүүлэх амралт, рашаан, сувиллын газруудтай танилцана уу

Нийслэлээс 2022 оныг “Хотын иргэний жил” болгон зарласантай холбогдуулан иргэдийн эрүүл мэндийн боловсролыг нэмэгдүүлэх, амарч сувилуулахад хэрэгцээт мэдээлэл өгөх зорилгоор ахмад настанд хөнгөлөлттэй нөхцөлөөр амралт, сувиллын үйлчилгээг үзүүлэх байгууллагуудын жагсаалтыг хүргэж байна.