Хичээл эхлэх цагт өөрчлөлт орсон 59 сургууль

Хичээл эхлэх цагт өөрчлөлт орсон 59 сургуулийг танилцуулж байна.